CHUAFFEUR POIDS LOURD

CHUAFFEUR POIDS LOURD

Société : Anonymes

Lieu : Tananarive

TOLOTR’ASA

Orinasa : Tsy mitonona anarana
Toeram-piasana : Ambohidratrimo – Alakamisy
Anjara asa : Chauffeur
Sokajy : Poids Lourd semi-remorque

NY TADIAVINA AMINAO
– Diplaoma B.E.P.C fara-fahakeliny
– Permis A, B, C, D, E
– Fahaizana ny lalam-pirenena miisa enina (6)
– Fahalalana mekanika ankapobeny mikasika ny kamiao
– 5 taona nanaovana asa familiana
– Tombony ho anao raha toa ka efa nanao service HOLCIM ianao

IREO ANDRAIKITRA HOSAHANINAO
– Manara-maso ny fampidinana sy fampakarana ny entana izay taterinao
– Manome hasiny ny ora voatokana hitsaharana noho ny tsy maintsy fitandrovana
ny fenitry ny fahalemana sy aro loza (H&S)
– Mitandro ny entana izay taterinao (Tsy misy very, tsy misy rovitra, sns)
– Manolo-tena amin’ny fanaovana Sonia ireo “bon de livraison”
– Manaraka ny entretien’ny kamiao sahaninao
– Mampahafantatra ny fiadidiana (direction) ny taratasin’ny fiara rehetra mialoha
ny fahalanian’ny fetr’andro faharetany
– IANAO NO MPISOLO TENA NY ORINASA EO ANATREHAN’IREO TOMPON’
NY ENTANA TATERINAO

FIFANDRAISANA
Alefaso amin’ny adiresy mailaka manaraka ny CV-nao raha voakasika
amin’izao tolotr’asa izao ianao. Manaraka eo kosa ny laharan-tariby azonao antsoina
avy hatrany raha toa ka mila fanazavana fanampiny.

Adiresy mailaka: [email protected]
Finday : +261 34 26 500 77

Compétences requises

  • Fahaizana ny lalam-pirenena miisa enina (6)
  • Fahalalana mekanika ankapobeny mikasika ny kamiao
  • 5 taona nanaovana asa familiana
Partagez et envoyez cette annonce à vos amis !